scol.nl


Aanbod van scholing en training 


1. Wij verzorgen de volledige afname van de Klimaatschaal op je school

Start met een overeenkomst over het gebruik van de Klimaatschaal en het in gereedheid brengen van het instrument voor afname. Docenten krijgen instructie voor afname in hun klas. De afname kost ongeveer 10 minuten per klas. Na de afname volgt een bespreking van de uitslag per docent/mentor om tot een groepsplan te komen. Wij maken een schoolanalyse en geven een presentatie aan het team van je school.

Uitvoering: inzet van 8 uur (incl. programma, administratie en presentaties) en voor de bespreking een uur per klas.

2. Training in het verbeteren van het pedagogische klimaat in je klas met behulp van de Klimaatschaal.

Start met uitleg aan het team (deelnemers) over het pedagogisch klimaat in de groep en over het instrument. Daarna volgt de instructie voor het afnemen en interpreteren van de Klimaatschaal. In subgroepjes wordt aan de hand van de handelingswijzers en onderleggers een groepsplan voor je klas gemaakt.

Uitvoering: 3 bijeenkomsten van twee uur. 

3. Werken met groepsprocessen in je klas (groepsdynamica).

Leren sturen op groepsprocessen welke in je klas afspelen. Uitleg van de fasen en mogelijkheden om van je klas een positieve groep te maken, met waarden als respect, samenwerken en verantwoordelijkheid.

Uitvoering: 2 bijeenkomsten van 2 uur.

4. Signalering van gedragsproblemen en het werken met de SIGA.

Omschrijving: Start met de uitleg over gedragsproblemen, signalering en preventie en de uitleg van het instrument. Vervolgens leer je hoe je dit instrument moet afnemen, scoren (website) en interpreteren. In de laatste bijeenkomst wordt in subgroepjes gewerkt aan een groepsplan of individuele handelingsplannen voor bepaalde leerlingen aan de hand van de analyse- en diagnosewijzers.

Uitvoering: 3 bijeenkomsten van twee uur.

5. Leren werken met de Interactiewijzer als hulpmiddel bij gedragsproblemen.

Uitleg van de theoretische uitgangspunten (m.n. de roos van Leary) van het instrument. Vervolgens leer je hoe je dit instrument moet afnemen, scoren en interpreteren. Er wordt gewerkt met het computerprogramma. Het is vooral een hulpmiddel voor een interactieve aanpak bij leerlingen met gedragsproblemen.

Uitvoering: 2 bijeenkomsten van twee uur. 

6. Het bespreken van vragenlijsten die door de school worden afgenomen

Wij bieden ondersteuning om gedragsvragenlijsten zoals bijvoorbeeld de SVL / SAQI (Schoolvragenlijst), Klimaatschaal en SIGA met de mentoren persoonlijk te bespreken. Wij hebben expertise op het gebied van het interpreteren van de testscores en het vertalen naar concrete handelingssuggesties voor de docenten.

Uitvoering: na afname een uur per groep/docent.

7. School Video Interactie Begeleiding

In moeilijke klassensituaties zetten we de videocamera in als hulpmiddel bij de analyse van de situatie. We maken daarbij gebruik van de methodieken zoals die bij de School Video Interactie Begeleiding zijn ontwikkeld. Centrale aandachtspunten zijn:

  • Micro-analyse
  • Klassenmanagement
  • Didactiek
  • Interactie

Uitvoering: per groep/leerkracht: intakegesprek, opname, bespreking, 2e opname, eindbespreking. Totale investering van 7 uur.

Alle scholing en begeleiding wordt verzorgd door medewerkers van Orthopraktijk Donkers. 

Heb je interesse, vraag dan een gratis offerte aan via info@rovict.nl of 035 603 60 80.