scol.nl


Meer informatie over het instrument

De Klimaatschaal bestaat uit een algemeen gedeelte (16 vragen) dat gaat over de klas of groep waarin een leerling zit en een specifiek gedeelte (17 vragen) dat gaat over een specifieke leraar. Het docentspecifieke deel kan voor en door meerdere docenten worden ingevuld. 

Snel inzicht

De genormeerde resultaten van de vragenlijsten kunnen direct gegenereerd worden in de vorm van een feedbackverslag bij een  klassenrapport of individuele leerlingrapportage, zowel in tekst als grafisch. De resultaten worden vergeleken met het landelijk gemiddelde per onderwijssoort, waardoor de leerkracht meteen weet of de klas of leerling gemiddeld of onder- of bovengemiddeld scoort.

Vragen, scores, clusters

In het algemene deel van de vragenlijst komen stellingen voor als: “In deze klas gaan leerlingen leuk met elkaar om”, of “In deze klas worden leerlingen gepest”.  Voorbeeldstellingen uit het specifieke deel zijn “Ik vind de lessen bij deze docent rommelig verlopen” of “Deze leraar laat duidelijk merken als je iets goeds hebt gedaan”. Bij elke stelling zijn er vier antwoordmogelijkheden: 1. (bijna) nooit, 2. soms, 3. regelmatig en 4. vaak. De scores worden gecategoriseerd in de volgende clusters:

  • Kwaliteit onderlinge leerlingrelaties
  • Sfeer in de klas
  • Orde in de klas
  • Kwaliteit van de interactie leerkracht – leerlingen

Klassenanalyse en schoolanalyse

Naast klassenanalyses is de Klimaatschaal ook geschikt om schoolanalyses te maken. Hiermee krijgt de directie een beeld van wat de leerlingen in het algemeen vinden van het pedagogisch klimaat in de klassen (kwaliteit onderlinge leerlingrelaties, sfeer en veiligheid) en van de algemene docentvaardigheden op gebied van orde en de kwaliteit van de interactie van de docent met de leerling (de vier SBL-competenties). Deze analyses zijn ook voor de Onderwijsinspectie te gebruiken.

Veelzijdig in te zetten

Zowel de Klimaatschaal als de SIGA kunnen één of twee keer per jaar afgenomen worden, en bij interventie in een groep of klas kan het ook vaker. Of je Klimaatschaal nu gebruikt als de SchoolVragenLijst voor leerlingen, als een reflectiemodel voor de docent of als een LeerlingVolgSysteem voor het zorgbeleid, of anders: de school bepaalt het zelf.

Ervaringen van gebruikers

Uit de interviews met gebruikers van de Klimaatschaal blijkt de veelzijdige en flexibele manier waarop het instrument ingezet kan worden.

  • Signaleren van klimaat in de klas en gedragsproblematiek bij leerlingen, maar ook de beleving van welbevinden en veiligheid.
  • Reflecteren op docentvaardigheden in didactiek, handhaving en leerlingeninteractie.
  • Diagnosticeren van groepsprocessen en aandachtspunten voor zorg, ter verbetering van het lesgeven en de sfeer in de klas.

Klimaatschaal op Youtube

Korte impressie over het werken met Klimaatschaal. Een filmpje uit 2010, maar nog steeds actueel.

Brochure

Download hier de brochure Klimaatschaal voor het PO/VO/SO/VSO en hier voor het MBO.

COTAN

De Klimaatschaal is niet alleen een meetinstrument, maar ondersteunt docenten ook bij de verbetering van het pedagogisch klimaat in hun klas. De COTAN beoordeelt de Klimaatschaal als een goed, valide en betrouwbaar instrument. 

Orthopraktijk Donkers

Drs. Ad Donkers en dr. Ad Vermulst zijn de grondleggers van de Klimaatschaal. In 2003 hebben zij een eerste pilot hiervan afgenomen. Met ervaringen en adviezen van docenten, methodologische onderbouwing, statistische analyses en een normerings-en valideringsonderzoek is de Klimaatschaal uitgegroeid tot het valide en betrouwbare instrument dat we nu kennen.