scol.nl


Klimaatschaal

Klimaatschaal is een digitaal meetinstrument dat bestaat uit genormeerde vragenlijsten waarmee leerlingen kunnen aangeven welk klimaat er in een klas heerst in relatie tot elkaar en tot de leerkracht.

Tips voor verbetering

Op basis van scores genereert het instrument specifieke feedback,  individuele en groepsrapporten en handelingssuggesties voor de docent. Zowel de leerlingversie als de leerkrachtversie bestaan uit een algemeen gedeelte (16 vragen) en een specifiek gedeelte (17 vragen), speciaal over de leerkracht. De leerling en de leerkracht krijgen dezelfde vragen. De docent kan hiermee goed reflecteren op het pedagogisch klimaat in zijn klas en op zijn eigen leerkrachtvaardigheden en dit inzicht gebruiken tot verbetering van de sfeer in de klas en zijn of haar manier van lesgeven. Het kan verrassend en verhelderend zijn te ontdekken dat de beleving van de klas anders blijkt als de inschatting van de leerkracht.

Klimaatschaal helpt

Op zoek naar een kwaliteitsverbetering van het onderwijs op het gebied van het pedagogisch klimaat in de klas? Ondersteuning nodig bij de scholing en deskundigheidsbevordering van leraren ten aanzien van het pedagogische handelen? Behoefte aan een meetinstrument om probleemgedrag te signaleren of bij het implementeren van deze instrumenten in je school?

Klimaatschaal op Youtube

Korte impressie over het werken met Klimaatschaal. Een filmpje uit 2010, maar nog steeds actueel.

Privacyverklaring Rovict 

Klimaatschaal is een product van Rovict. Rovict is lid van de VDOD en deelnemer aan het Privacy Convenant Onderwijs. Rovict hanteert in de relatie met haar klanten het branchemodel Privacy Bijsluiter en het Branchemodel Beveiligingsbijlage.