Klimaatschaal voor
leerlingen
Een vragenlijst die leerlingen snel kunnen invullen, waarbij ze hun mening geven of ze er in de klas 'bij horen', of er gepest wordt, of ze vinden dat er rust en orde is en of de leerkracht een goede interactie met hen heeft.
Klimaatschaal voor
leerkrachten
Vragenlijst voor leerkrachten over het pedagogisch klimaat in de klas en hun eigen vaardigheden op orde en interactie. De uitslag wordt vergeleken met de uitslag van de klas.
SIGA
Signaleringslijst voor gedragsproblemen
Vragenlijst waarbij leerkrachten een gedragsbeoordeling van de leerlingen in hun klas geven.

Licentie

Het is mogelijk om tegen een geringe vergoeding een tijdelijke licentie te ontvangen of je tijdelijke licentie te verlengen.

Tijdelijke licentie aanvragen

Als school met de Klimaatschaal / SIGA werken?

Aanmelden intake gesprek

Aanmelden nieuwsbrief

Video: Klimaatschaal in het VO

Video: Klimaatschaal in het PO