Klimaatschaal
leerlingen
Een vragenlijst die leerlingen snel kunnen invullen, waarbij ze hun mening geven of ze er in de klas 'bij horen', of er gepest wordt, of ze vinden dat er rust en orde is en of de leerkracht een goede interactie met hen heeft.
Klimaatschaal
leerkrachten
Vragenlijst voor leerkrachten over het pedagogisch klimaat in de klas en hun eigen vaardigheden op orde en interactie. De uitslag wordt vergeleken met de uitslag van de klas.
Klimaatschaal
ouders
Vragenlijst waarbij de ouders hun mening kunnen geven over hun kind in de klas/school en de relatie tussen de ouders en de leerkracht/mentor.
SIGA
Signaleringslijst voor gedragsproblemen
Vragenlijst waarbij leerkrachten en leerlingen een gedragsbeoordeling over zich zelf of over de leerlingen in hun klas geven.

Licentie

Het is mogelijk om een tijdelijke licentie voor een jaar aan te schaffen.

Tijdelijke licentie aanvragen

Als school met de Klimaatschaal / SIGA werken?

Aanmelden intake gesprek

Video: Klimaatschaal in het VO

Video: Klimaatschaal in het PO