scol.nl


Aanbod van scholing en training 

 • Basistraining
  Werken met de Klimaatschaal, SIGA en Sproetje op je school

Omschrijving
Dit is een basistraining over het gebruik van de Klimaatschaal, de SIGA en Sproetje op je school.  We starten met de theoretische achtergronden van de instrumenten, uitleg over de mogelijkheden voor je school en de wijze van implementatie. Daarna doorlopen we digitaal de webversie waarbij we starten met het inloggen als leerling/student en vullen we de vragenlijsten voor leerling en leerkracht in. Vervolgens loggen we in als leerkracht/docent en kunnen we de resultaten bekijken. Tenslotte is er uitleg over de interpretatie van de resultaten aan de hand van een voorbeeldklas en geven we een aanzet voor het maken van een groepsplan / actieverbeterplan.

Eventueel is er uitleg over het in gereedheid brengen van het instrument voor afname (alleen voor de beheerder noodzakelijk).

Uitvoering: een dagdeel opleiding (max. 20 personen).

 • Verdiepingstraining
  Interpreteren van de resultaten (na afname) en het maken van een groepsplan ter verbetering van het pedagogische klimaat in je klas

Omschrijving
Voorwaarde is dat er een afname is geweest van de Klimaatschaal en de SIGA. Start met uitleg aan het team (deelnemers) over het pedagogisch klimaat, interpretatie van resultaten en in subgroepen werken aan de hand van de handelingswijzers en onderleggers aan een groepsplan voor je klas waar de mentor of groepsleerkracht de volgende dag mee kan starten.

Uitvoering: een dagdeel opleiding (max. 20 personen).

 • Verdiepingstraining
  Werken met groepsprocessen in je klas
  (groepsdynamica en positieve groepsvorming)

Omschrijving
Leren sturen op groepsprocessen die zich in je klas afspelen. Uitleg van de fasen en mogelijkheden om van je klas een positieve groep te maken, met waarden als respect, samenwerken en verantwoordelijkheid.

Uitvoering: een dagdeel opleiding (max. 20 personen).

 • Verdiepingstraining
  Signaleren van gedragsproblemen en het werken met de SIGA

Omschrijving
Afname van de SIGA is noodzakelijk. Start met de uitleg over gedragsproblemen, signalering en preventie ervan. Hoe de SIGA te gebruiken bij de leerlingbespreking. Vervolgens wordt in subgroepen gewerkt aan een groepsplan of individuele handelingsplannen voor bepaalde leerlingen aan de hand van de analyse- en diagnosewijzers.

Uitvoering: een dagdeel opleiding (max. 20 personen).

 • Individuele begeleiding
  Het individueel bespreken met mentor of groepsleerkracht van vragenlijsten die door de school worden afgenomen

Omschrijving
Ondersteuning om gedragsvragenlijsten zoals bijvoorbeeld de Klimaatschaal, SIGA en Sproetje met de mentoren persoonlijk te bespreken. Wij bieden expertise op het gebied van het interpreteren van de testscores en het vertalen naar concrete handelingssuggesties voor de docenten.

Uitvoering: na afname een uur per groep/leerkracht.

 • Individuele begeleiding
  Ondersteuning bij moeilijk klassen

Omschrijving
Bij moeilijke klassen proberen we een analyse uit te voeren om samen met de mentor of groepsleerkracht de klas in goede banen te leiden. In moeilijke klassensituaties is het mogelijk om de videocamera in te zetten als hulpmiddel bij de analyse van de situatie. We maken daarbij gebruik van de methodieken zoals die bij de School Video Interactie Begeleiding zijn ontwikkeld.

Uitvoering: op basis van scholingsvraag wordt een offerte op maat gemaakt.

 • Een groepstraining met een maximum van 20 personen kost € 690- per dagdeel.
  Voor individuele begeleiding hanteren we het uurtarief van € 125,-. 
  Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.
 • Heb je interesse, vraag dan een gratis offerte aan via info@rovict.nl of 035 603 60 80.
 • Alle scholing en begeleiding wordt verzorgd door medewerkers van Orthopraktijk Donkers.