scol.nl


Een goede sfeer in onderwijs

Het geldt voor elke leeftijd en elk type onderwijs: de kleuters, kinderen, leerlingen, deelnemers en studenten moeten zich gezien, gehoord en veilig voelen om te kunnen leren. 

Klimaatschaal

De Klimaatschaal is een hulpmiddel om de beleving van het pedagogisch klimaat bij leerlingen en docenten in een klas te meten. Er is een aparte leerling- en docentversie, zodat zowel leerlingen als docenten kunnen aangeven welk klimaat er in de klas heerst.

De Klimaatschaal is niet alleen een meetinstrument, maar ondersteunt docenten ook bij de verbetering van het pedagogisch klimaat in hun klas. De COTAN beoordeelt de Klimaatschaal als een goed, valide en betrouwbaar instrument. 

SIGA

De SIGA is een signaleringslijst voor gedrag waarbij de leerling een zelfbeoordeling van zijn gedrag geeft (SIGA-leerling) en de docent een gedragsbeoordeling over individuele leerlingen geeft (SIGA-leerkracht).

Sproetje

Voor de allerjongsten is er Sproetje. Sproetje is een beknopte versie van de Klimaatschaal en SIGA in één. Sproetje biedt met animaties en geluid ondersteuning bij het invullen van de Klimaatschaal. Geschikt voor de onderbouw van het PO. 

Lees op de pagina's hierna meer over deze producten. Of neem contact op met Rovict, 035 603 60 80 of info@rovict.nl.