scol.nl


SIGA

De SIGA is een genormeerde signaleringslijst voor het signaleren van probleemgedrag bij leerlingen. De leerling geeft een zelfbeoordeling (SIGA-leerling) en de docent beoordeelt het observeerbare gedrag van de individuele leerlingen (SIGA-leerkracht) in groepsverband.

SIGA voor leerlingen

In de Leerling-SIGA beantwoorden leerlingen vragen over hun eigen gedrag of beleving op de volgende factoren: Negatief zelfbeeld, Faalangst in het omgaan met taken, Impulsief gedrag, Oppositioneel gedrag, Motivatie voor leren
en Depressieve gevoelens. De SIGA-leerlingversie kan meteen achter de Klimaatschaal door de leerlingen ingevuld worden. Als docent kun je een genormeerde uitslag genereren waarbij handelingssuggesties worden gegeven.

SIGA voor docenten 

In de Docenten-SIGA beantwoordt de leraar vragen over het observeerbare gedrag van de leerling op de volgende factoren: Teruggetrokken gedrag, Faalangst in het omgaan met taken, Impulsief gedrag, Oppositioneel gedrag en Motivatie voor leren.

 Zo kan problematisch gedrag tijdig gesignaleerd worden. De SIGA voorziet in een analysewijzer die je helpt bij het nadenken over mogelijke oorzaken van de gesignaleerde problematiek. Daarnaast geeft de diagnosewijzer voorbeelden van interventies en instrumenten die je kunt inzetten ten behoeve van deze leerlingen.

Veelzijdig in te zetten

Zowel de Klimaatschaal als de SIGA kunnen één of twee keer per jaar afgenomen worden, en bij interventie in een groep of klas kan het ook vaker. Of je Klimaatschaal nu gebruikt als de SchoolVragenLijst voor leerlingen, als een reflectiemodel voor de docent of als een LeerlingVolgSysteem voor het zorgbeleid, of anders: de school bepaalt het zelf.