scol.nl


Voor wie

Klimaatschaal meet de sfeer in de klas, het pedagogisch klimaat en de leraar/docent kan de feedback inzetten om samen met de feedback vanuit de school te reflecteren op zijn of haar eigen didactische en pedagogische vaardigheden.

Verschillende doelgroepen

Klimaatschaal en SIGA zijn bestemd voor PO (midden- en bovenbouw), SO (midden- en bovenbouw), VO, VSO, MBO en HBO.
Voor de allerjongsten is er een speciale versie van de Klimaatschaal: Sproetje. Deze versie, met beeld en geluid, is uitsluitend bedoeld voor de onderbouw van het PO en het SO, de groepen 3 en 4.